Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 25 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 23:08 16/09/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 34 năm 2018, từ 20/08/2018 đến 26/08/2018 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 1 - NĂM HỌC 2018–2019

 

(Từ 20/8 đến 26/8/2018)

 

- Họp HĐSP, họp tổ chuyên môn: 01/8/2018

- Phổ biến qui chế chuyên môn về hồ sơ giáo viên, thao giảng dự giờ, thực hiện việc ghi sổ báo giảng, sổ đầu bài, cho điểm, nhập điểm…

- Thống nhất phân phối chương trình năm học 2018 -2019.

- Phân công chuyên môn năm học 2018-2019.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động tổ Tiếng Anh năm học 2018-2019.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng HSG lớp 11, 12: Cô Thanh Nga phụ trách.

- Thống nhất ma trận đề KTTX và KTĐK tập trung môn Tiếng Anh, học kỳ 1.

- Xây dựng kế hoạch ngoại khóa năm học 2018-2019.

- Kiểm tra trang thiết bị dạy học: máy cassettes, phòng lab.

- Nắm tình hình học tập của học sinh để đăng ký chỉ tiêu chất lượng học tập.

 

                                                                     Huế, ngày 18 tháng 8 năm 2018

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

 

 

                                                                            Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác