Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 25 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 05:37 22/09/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 35 năm 2013, từ 26/08/2013 đến 01/09/2013 )
Kế hoạch tuần 1 - năm học 2013-2014 - Tổ Tiếng Anh

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 1 - NĂM HỌC 2013– 2014

 

(Từ 26.8 đến 31.8.2013)

 

- Phổ biến qui chế chuyên môn về hồ sơ giáo viên, thao giảng dự giờ, thực hiện việc ghi sổ báo giảng, sổ đầu bài, cho điểm, nhập điểm…

- Đề xuất với BGH xin một số CSVC phục vụ cho việc dạy và học tiếng Anh.

- Giáo viên phụ trách các lớp 11, 12 lập danh sách học sinh học bồi dưỡng môn tiếng Anh.

- GVCN ổn định lớp, cập nhật thông tin học sinh.

- Nắm tình hình học tập của học sinh để đăng ký chỉ tiêu chất lượng học tập.

- Phân công dạy thay cho cô Thanh Nga và cô Quỳnh Phương:

+ Sáng 27.8.2013:

. Cô Thanh:          Tiết 1 – Lớp 10B8, tiết 3: Lớp 12B1

. Cô Hương:         Tiết 1 – Lớp 12B3

. Cô Hoàng Nga:  Tiết 2 – Lớp 12B2

+ Sáng 28.8.2013:

. Cô Anh Phương: Tiết 1 – Lớp 10B8

. Cô Thúy Ái:        Tiết 3,4,5 – Lớp 12B1,3,2

+ Sáng 29.8.2013:

. Cô Tuyết Ba:       Tiết 1,2,3 – Lớp 12B2,1,3

+ Sáng 30.8.2013:

. Cô Anh Phương:  Tiết 1 – Lớp 10B8

+ Sáng 31.8.2013:

. Cô Dạ Thảo:        Tiết 1 – Lớp 10B8

 

Huế, ngày 23 tháng 8 năm 2013

Tổ trưởng chuyên môn

 

 

Trương Thị Thanh Nga 

Các tin khác