Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 27 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 06:05 14/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 35 năm 2014, từ 25/08/2014 đến 31/08/2014 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 1 - NĂM HỌC 2014– 2015

 

(Từ 25.8 đến 31.8.2014)

 

- Phổ biến qui chế chuyên môn về hồ sơ giáo viên, thao giảng dự giờ, thực hiện việc ghi sổ báo giảng, sổ đầu bài, cho điểm, nhập điểm…

- Đề xuất với BGH xin một số CSVC phục vụ cho việc dạy và học tiếng Anh.

- Giáo viên phụ trách các lớp  12 lập danh sách học sinh học bồi dưỡng môn tiếng Anh.

- GVCN ổn định lớp, cập nhật thông tin học sinh.

- Đề xuất lịch kiểm tra định kỳ tập trung theo PPCT.

- Nắm tình hình học tập của học sinh để đăng ký chỉ tiêu chất lượng học tập.

 

                                                                     Huế, ngày 23 tháng 8 năm 2014

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

 

 

                                                                              Trương Thị Thanh Nga 

 

 

 

 

Các tin khác