Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 26 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 06:05 14/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 35 năm 2014, từ 25/08/2014 đến 31/08/2014 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 1 - NĂM HỌC 2014– 2015

 

(Từ 25.8 đến 31.8.2014)

 

- Phổ biến qui chế chuyên môn về hồ sơ giáo viên, thao giảng dự giờ, thực hiện việc ghi sổ báo giảng, sổ đầu bài, cho điểm, nhập điểm…

- Đề xuất với BGH xin một số CSVC phục vụ cho việc dạy và học tiếng Anh.

- Giáo viên phụ trách các lớp  12 lập danh sách học sinh học bồi dưỡng môn tiếng Anh.

- GVCN ổn định lớp, cập nhật thông tin học sinh.

- Đề xuất lịch kiểm tra định kỳ tập trung theo PPCT.

- Nắm tình hình học tập của học sinh để đăng ký chỉ tiêu chất lượng học tập.

 

                                                                     Huế, ngày 23 tháng 8 năm 2014

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

 

 

                                                                              Trương Thị Thanh Nga 

 

 

 

 

Các tin khác