Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 16 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 04:45 27/09/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 35 năm 2016, từ 29/08/2016 đến 04/09/2016 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 2 - NĂM HỌC 2016–2017

 

(Từ 29/8 đến 04/9/2016)

 

- Chuẩn bị khai giảng năm học mới.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên và kế hoạch công tác cá nhân năm học 2016-2017.

- Tiến hành đăng ký đề tài SKKN, DHTĐ và thực hiện các phong trào trong năm học 2016-2017.

- Đăng ký danh sách giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, giáo viên được thanh tra toàn diện.

- Chuẩn bị đăng ký chỉ tiêu chất lượng học tập của các lớp (G – K - TB – Y- Kém).  

 

 

 

                                                                     Huế, ngày 28tháng 08 năm 2016

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

 

                                                                             Trương Thị Thanh Nga

 

 

Các tin khác