Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 10 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 23:06 11/09/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 35 năm 2019, từ 26/08/2019 đến 01/09/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 1 - NĂM HỌC 2019–2020

(Từ 26/8 đến 01/9/2019)

Thứ/ ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Hai (26/8)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Ba (27/8)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tư (28/8)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Năm (29/8)

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

15g00: Họp HĐLT

Sáu (30/8)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tiết 3, 4: Dạy BDHSG –cô T. Nga

Bảy (31/8)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Chủ Nhật (01/9)

 

Tiết 3, 4: Dạy BDHSG –cô T. Nga

Các tin khác