Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 06:06 14/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 36 năm 2014, từ 01/09/2014 đến 07/09/2014 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 2 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 

(Từ 01.9 đến 07.9.2014)

 

- Chuẩn bị khai giảng năm học mới.

- Họp tổ chuyên môn: 05.9.2014

- Xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn và kế hoạch công tác cá nhân năm học 2014-2015.

- Tiến hành đăng ký đề tài SKKN, DHTĐ và thực hiện các phong trào trong NH 2014 – 2015.

- Đăng ký danh sách giáo viên tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, giáo viên được thanh tra toàn diện.

- Chuẩn bị đăng ký chỉ tiêu chất lượng học tập của các lớp (G – K - TB – Y- Kém).  

- Tiến hành  đăng  ký thao giảng: 2 tiết / 1 HK / 1 GV (Một tiết cấp tổ, một tiết cấp trường).  

 

 

 

                                                                     Huế, ngày 30 tháng 08 năm 2014

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

 

                                                                             Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác