Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 26 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 06:06 14/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 36 năm 2014, từ 01/09/2014 đến 07/09/2014 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 2 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 

(Từ 01.9 đến 07.9.2014)

 

- Chuẩn bị khai giảng năm học mới.

- Họp tổ chuyên môn: 05.9.2014

- Xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn và kế hoạch công tác cá nhân năm học 2014-2015.

- Tiến hành đăng ký đề tài SKKN, DHTĐ và thực hiện các phong trào trong NH 2014 – 2015.

- Đăng ký danh sách giáo viên tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, giáo viên được thanh tra toàn diện.

- Chuẩn bị đăng ký chỉ tiêu chất lượng học tập của các lớp (G – K - TB – Y- Kém).  

- Tiến hành  đăng  ký thao giảng: 2 tiết / 1 HK / 1 GV (Một tiết cấp tổ, một tiết cấp trường).  

 

 

 

                                                                     Huế, ngày 30 tháng 08 năm 2014

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

 

                                                                             Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác