Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 24 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 15:16 14/09/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 36 năm 2015, từ 31/08/2015 đến 06/09/2015 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 2 - NĂM HỌC 2015–2016

 

(Từ 31.8 đến 06.9.2015)

 

- Chuẩn bị khai giảng năm học mới.

- Họp tổ chuyên môn: 05.9.2015

- Xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên và kế hoạch công tác cá nhân năm học 2015-2016.

- Tiến hành đăng ký đề tài SKKN, DHTĐ và thực hiện các phong trào trong năm học 2015-2016.

- Đăng ký danh sách giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp tỉnh,  giáo viên được thanh tra toàn diện.

- Chuẩn bị đăng ký chỉ tiêu chất lượng học tập của các lớp (G – K - TB – Y- Kém).  

 

 

 

                                                                     Huế, ngày 30 tháng 08 năm 2015

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

 

                                                                           Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác