Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 24 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 04:47 27/09/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 36 năm 2016, từ 05/09/2016 đến 11/09/2016 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 3 - NĂM HỌC 2016-2017

 

(Từ 05/9 đến 11/9/2016)

 

- 8/9/2016: Họp tổ CM:

+ Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện một số công việc đầu năm học.

+ Góp ý cho bản dự thảo kế hoạch hoạt động chuyên môn của nhà trường năm học 2016-2017.

+ Thảo luận, xây dựng giáo án các tiết tự chọn phù hợp với khả năng của học sinh và theo dạng đề thi tốt nghiệp đại học quốc gia.

+ Xây dựng kế hoạch triển khai cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet cho học sinh toàn trường.

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức các tiết kiểm tra định kỳ theo phân phối chương trình.

- Tiến hành bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12:

+ Phụ trách bồi dưỡng: Cô Thanh Nga

+ Lập danh sách, quản lý, dạy,  kiểm tra và đánh giá học sinh:  Cô Thanh Nga

 

 

                                                                        Huế, ngày 3 tháng 9 năm 2016

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

 

                                                                            Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác