Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 24 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 23:10 16/09/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 36 năm 2018, từ 03/09/2018 đến 09/09/2018 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 3 - NĂM HỌC 2018–2019

 

(Từ 03/9 đến 09/9/2018)

. 5/9/2018: Họp tổ CM.

. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện một số công việc đầu năm học.

. Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và website của Trường đúng qui định.

. Phân công soạn giáo án theo phương pháp đổi mới – năm học 2018-2019:

- Lớp 12 thí điểm: Cô Ái

- Lớp 11 thí điểm: Cô Hương

- Lớp 10 thí điểm: Cô Tuyết Ba

- Lớp 12 cơ bản:

+ Cô Thanh Nga: U1, 5, 11, Test Yourself A, B, C, D, E, F + Tổng hợp GA 12CB

+ Cô Hồng Thanh: U2, 6, 12

+ Cô Anh Phương: U3, 8, 13, 15

+ Cô Quỳnh Phương: U4, 10, 14, 16

- Lớp 11 cơ bản:

+ Cô Phượng: U4,15, Test Yourself A, B, C, D, E, F + Tổng hợp GA 11CB

+ Cô Thảo: U2, 6, 8, 10, 12, 16

+ Thầy Lam: U1, 3, 7, 9, 11, 13

- Lớp 10 cơ bản:

+ Cô Hoàng Nga: U1, 4, 7, 9, 12, 16

+ Cô Anh Phương: U2, 13

+ Cô Quỳnh Phương: U3, 14

+ Cô Phi Phượng: U6, 8

+ Cô Thanh Nga: Test Yourself A, B, C

+ Cô Hồng Thanh: U10, Test Yourself D, E, F + Tổng hợp GA 10CB

 

                                                                        Huế, ngày 1 tháng 9 năm 2018

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                           Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác