Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 15 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 09:02 22/09/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 37 năm 2013, từ 09/09/2013 đến 15/09/2013 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

            

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 3 - NĂM HỌC 2013 – 2014

 

(Từ 09.9 đến 15.9.2013)

 

- Tiến hành bồi dưỡng học sinh giỏi: Giáo viên dạy bồi dưỡng lập danh sách, quản lý, dạy,  kiểm tra và đánh giá học sinh.

. Cô Thanh Nga: bồi dưỡng học sinh giỏi khối 12.

. Cô Quỳnh Phương: bồi dưỡng học sinh giỏi khối 11.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các tiết kiểm tra định kỳ theo phân phối chương trình.

 

                                                                                         Huế, ngày 8 tháng 09 năm 2013

                                                                                                Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                                                Trương Thị Thanh Nga

Tải file
Các tin khác