Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 06:08 14/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 37 năm 2014, từ 08/09/2014 đến 14/09/2014 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 3 - NĂM HỌC 2013 – 2014

 

(Từ 08.9 đến 14.9.2013)

 

- Tiến hành bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12: Cô Thanh Nga lập danh sách, quản lý, dạy,  kiểm tra và đánh giá học sinh.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các tiết kiểm tra định kỳ theo phân phối chương trình.

- 11.9.2014: Họp tổ CM:

+ Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện một số công việc đầu năm học.

+ Góp ý cho Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ NH 2013-2014 và phương hướng nhiệm vụ NH 2014-2015.

- Xây dựng kế hoạch triển khai cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet cho học sinh toàn trường.

 

 

 

                                                                       Huế, ngày 6 tháng 09 năm 2013

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

 

                                                                            Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác