Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 18 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 04:48 27/09/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 37 năm 2016, từ 12/09/2016 đến 18/09/2016 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 4 - NĂM HỌC 2016–2017

 

(Từ 12/9 đến 18/9/2016)

- Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và website của Trường đúng qui định.

- Lưu bài kiểm tra định kỳ năm học 2015-2016: TTCM, TPCM.

- Lập kế hoạch hoạt động IOE năm học 2016-2017: Cô Hồng Thanh

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12.

 

                                                                    Huế, ngày 10 tháng 09 năm 2016

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                           Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác