Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 23:12 16/09/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 4
( Tuần 37 năm 2018, từ 10/09/2018 đến 16/09/2018 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 4 - NĂM HỌC 2018–2019

 

(Từ 10/9 đến 16/9/2018)

- Lên lịch báo giảng đúng qui định.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12.

-. Phân công báo cáo chuyên đề chuyên môn:

+ Tháng 9/2018  : Cô Hoàng Nga               + Tháng 10/2018 : Cô Tuyết Ba

+ Tháng 11/2018: Cô Thanh Nga               + Tháng 12/2018: Cô Quỳnh Phương

+ Tháng 01/2019 : Thầy Lam                     + Tháng 02/2019  : Cô Thanh

+ Tháng 3/2019  : Cô Anh Phương + Tháng 4/2019  : Cô Thảo

+ Tháng 5/2019 : Cô Phượng         

- Hoàn thành ma trận đề KTTX, KTĐK: Các nhóm soạn ma trận theo kế hoạch và đúng tỉ lệ các mức độ đã được qui định. Hạn chót: 08/9/2018.

- Bồi dưỡng HSG lớp 11,12: Tiếp tục dạy bồi dưỡng theo kế hoạch, mỗi GV dạy BD có một bài kiểm tra để đánh giá HS theo nội dung sau:

+ Cô Quỳnh Phương: Write an essay.

+ Cô Ái: Mock test 1

+ Cô Anh Phương: Mock test 2

 

 

                                                                     Huế, ngày 08 tháng 9 năm 2018

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                         Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác