Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 23:08 11/09/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 37 năm 2019, từ 09/09/2019 đến 15/09/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 3 - NĂM HỌC 2019–2020

(Từ 09/9 đến 15/9/2019)

Thứ/ ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Hai (09/9)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Ba (10/9)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tư (11/9)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Năm (12/9)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

14g40: Sinh hoạt tổ chuyên môn

Sáu (13/9)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tiết 3, 4: Dạy BDHSG –cô T. Nga

Bảy (14/9)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Chủ Nhật (15/9)

 

Tiết 3, 4: Dạy BDHSG –cô T. Nga

Các tin khác