Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 09:13 22/09/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 4
( Tuần 38 năm 2013, từ 16/09/2013 đến 22/09/2013 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

            

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 4 - NĂM HỌC 2013 – 2014

 

(Từ 16.9 đến 22.9.2013)

 

- Xây dựng kế hoạch triển khai cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet cho học sinh toàn trường.

- Đăng ký thao giảng học kỳ I.

- Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và cổng thông tin đúng qui định.

- Lưu bài kiểm tra định kỳ năm học 2012-2013.

- Lên kế hoạch kiểm tra hồ sơ giáo án hàng tháng: 1 hoặc 2 giáo viên / 1 tháng.

- Giáo viên phụ trách các lớp 11, 12  nhắc nhở học sinh tham gia học bồi dưỡng môn tiếng Anh.

 

                                                         Huế, ngày 14 tháng 09 năm 2013

                                                                Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                               Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác