Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 23:14 16/09/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 38 năm 2018, từ 17/09/2018 đến 23/09/2018 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 5 - NĂM HỌC 2018–2019

 

(Từ 17/9 đến 23/9/2018)

- Họp tổ chuyên môn: 15g30 ngày thứ Năm – 20/9/2018

- Thảo luận vấn đề soạn giáo án theo phương pháp mới.

- Lên lịch  báo giảng đúng qui định.

- Dạy học theo phân phối chương trình.

- Bồi dưỡng HSG lớp 12: Tổ chức kiểm tra lần 1.

- Báo cáo chuyên đề chuyên môn tháng 9/2018: cô Hoàng Thanh Nga.

 

 

                                                                     Huế, ngày 15 tháng 9 năm 2018

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                         Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác