Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 07:07 19/09/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 38
( Tuần 38 năm 2019, từ 16/09/2019 đến 22/09/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 4 - NĂM HỌC 2019–2020

(Từ 16/9 đến 22/9/2019)

Thứ/ ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Hai (16/9)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Ba (17/9)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tư (18/9)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Năm (19/9)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

14g40: Hội nghị CB-CC-VC cấp tổ

Sáu (20/9)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tiết 3, 4: Dạy BDHSG –cô T. Nga

Bảy (21/9)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Chủ Nhật (22/9)

 

Tiết 3, 4: Dạy BDHSG –cô T. Nga

Các tin khác