Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 09:15 22/09/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 39 năm 2013, từ 23/09/2013 đến 29/09/2013 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

            

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 5- NĂM HỌC 2013 – 2014

(Từ 23.9 đến 29.9.2013)

- Tổ chức thi đua qua hoạt động IOE cho học sinh toàn trường bắt đầu từ ngày 23.9.2013 đến  ngày thi IOE cấp trường (theo qui định của ban tổ chức).

- Giáo viên phụ trách các lớp  nhắc nhở, đốc thúc học sinh tham gia IOE.

- Gởi kế hoạch cá nhân cho TTCM trước ngày 26.9.2013.

- Tiến hành kiểm tra 15 phút, gởi bảng điểm để GVCN báo cáo trong cuộc họp cha mẹ học sinh ngày 29.9.2013.

- Điều chỉnh lịch  báo giảng ở website đúng theo qui định của nhà trường.

 

 

                                                                           Huế, ngày 20 tháng 09 năm 2013

                                                                                Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

                                                                               Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác