Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 25 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 06:08 24/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 39 năm 2014, từ 22/09/2014 đến 28/09/2014 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 5 - NĂM HỌC 2013 – 2014

 

(Từ 22.9 đến 28.9.2014)

 

- Tổ chức thi đua qua hoạt động IOE cho học sinh toàn trường bắt đầu từ ngày 22.9.2014 đến  ngày thi IOE cấp trường (theo qui định của ban tổ chức).

- Giáo viên phụ trách các lớp  hướng dẫn và đốc thúc học sinh tham gia IOE.

- Gởi kế hoạch cá nhân cho TTCM trước ngày 24.9.2013.

- Đăng ký lịch  báo giảng ở sổ báo giảng và website đúng qui định của nhà trường.

- Bồi dưỡng HSG lớp 12: Tổ chức kiểm tra lần 1.

- Đăng bài viết tháng 9 lên website: cô Ái.

- Kiểm tra hồ sơ giáo án của cô Ái: TTCM, TPCM.

 

 

 

                                                                     Huế, ngày 20 tháng 09 năm 2014

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

 

                                                                                Trương Thị Thanh Nga

 

Các tin khác