Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 28 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 06:04 24/09/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 39 năm 2019, từ 23/09/2019 đến 29/09/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 5 - NĂM HỌC 2019–2020

(Từ 23/9 đến 29/9/2019)

Thứ/ ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Hai (23/9)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Ba (24/9)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tư (25/9)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Năm (26/9)

08g00: Hội nghị CB-CC-VC năm học 2019-2020

14g00: Hội nghị Công đoàn và Hội CTĐ năm học 2019-2020

Sáu (27/9)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tiết 3, 4: Dạy BDHSG –cô T. Nga

Bảy (28/9)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Chủ Nhật (29/9)

 

Tiết 3, 4: Dạy BDHSG –cô T. Nga

Các tin khác