Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 17 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 06:04 24/09/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 39 năm 2019, từ 23/09/2019 đến 29/09/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 5 - NĂM HỌC 2019–2020

(Từ 23/9 đến 29/9/2019)

Thứ/ ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Hai (23/9)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Ba (24/9)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tư (25/9)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Năm (26/9)

08g00: Hội nghị CB-CC-VC năm học 2019-2020

14g00: Hội nghị Công đoàn và Hội CTĐ năm học 2019-2020

Sáu (27/9)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tiết 3, 4: Dạy BDHSG –cô T. Nga

Bảy (28/9)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Chủ Nhật (29/9)

 

Tiết 3, 4: Dạy BDHSG –cô T. Nga

Các tin khác