Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 14:49 28/01/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 4 năm 2015, từ 19/01/2015 đến 25/01/2015 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 22 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 

(Từ 19.1 đến 25.1.2015)

 

- Lên lịch báo giảng đúng yêu cầu.

- Hoàn tất các biểu mẫu, sổ quản lý các đồ dùng, thiết bị dạy học: Cô Thanh Nga

- Chuẩn bị đón đoàn sinh viên kiến tập, thực tập môn Tiếng Anh.

- Hai giáo viên dạy mẫu cho sinh viên kiến tập: Cô Thanh Nga, cô Hồng Thanh

- Ra đề thi chọn học sinh giỏi cấp trường môn Tiếng Anh lớp 10, 11: Cô Thanh Nga

- Phát thưởng cho học sinh đạt giải IOE cấp trường.

   

 

 

                                                                     Huế, ngày 17 tháng 01 năm 2015

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                           Trương Thị Thanh Nga

 

 

Các tin khác