Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 28 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 14:49 28/01/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 4 năm 2015, từ 19/01/2015 đến 25/01/2015 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 22 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 

(Từ 19.1 đến 25.1.2015)

 

- Lên lịch báo giảng đúng yêu cầu.

- Hoàn tất các biểu mẫu, sổ quản lý các đồ dùng, thiết bị dạy học: Cô Thanh Nga

- Chuẩn bị đón đoàn sinh viên kiến tập, thực tập môn Tiếng Anh.

- Hai giáo viên dạy mẫu cho sinh viên kiến tập: Cô Thanh Nga, cô Hồng Thanh

- Ra đề thi chọn học sinh giỏi cấp trường môn Tiếng Anh lớp 10, 11: Cô Thanh Nga

- Phát thưởng cho học sinh đạt giải IOE cấp trường.

   

 

 

                                                                     Huế, ngày 17 tháng 01 năm 2015

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                           Trương Thị Thanh Nga

 

 

Các tin khác