Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 22 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 21:26 21/01/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 4 năm 2019, từ 21/01/2019 đến 27/01/2019 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 4 – HKII- NĂM HỌC 2018 – 2019

 

(Từ 21/01 đến 27/01/2019)

- Cập nhật lịch báo giảng.

- Soạn ma trận đề kiểm tra thường xuyên và định kỳ HKII lớp 10, 11, 12: Tổ chuyên môn.

- Nộp đề thi HSG cấp trường lớp 10, 11 trước ngày 26/01/2019: cô Thanh Nga.

- Chọn và gởi danh sách học sinh tham gia cuộc thi hùng biện Tiếng Anh cấp Tỉnh.

- Phân công trực Tết  âm lịch: cô Trang.

    

                                                                   Huế, ngày 19 tháng 1 năm 2019

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                            Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác