Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 05:43 29/09/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 40 năm 2013, từ 30/09/2013 đến 06/10/2013 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 6 - NĂM HỌC 2013 – 2014

 

(Từ 01.10 đến 07.10.2012)

 

- Sơ kết  cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) đợt 1 (từ 23.9.2013 đến 04.10.2012)  cho tất cả học sinh lớp 10,11,12. Các cô giáo phụ trách các lớp khuyến khích học sinh tham gia, tổng kết kết quả,  số lượng học sinh tham gia vào cuối ngày 04/10 để báo cáo cho ban tổ chức tính điểm thi đua.

- Kiểm tra lịch báo giảng.

- Đăng bài lên trang web của trường: Cô Ái, cô Hoàng Nga.

- Đóng gói, lưu bài KTĐK, KTHK năm học 2012-2013.

- Lớp bồi dưỡng Tiếng Anh 12: Kiểm tra lần 3.

 

 

 

                                                  Huế, ngày 29 tháng 9 năm 2013

                                                        Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

 

                                                       Trương Thị Thanh Nga

 

 

Các tin khác