Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 13:41 03/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 40 năm 2018, từ 01/10/2018 đến 07/10/2018 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 7 - NĂM HỌC 2018–2019

                                    (Từ 01/10 đến 06/10/2018)

-  Ra đề thi chọn HSG tham gia thi HSG cấp Tỉnh: Cô T. Thanh Nga.

- Tổ chức thi chọn HSG tham gia thi HSG cấp Tỉnh: Cô T. Thanh Nga + cô Anh Phương

- Hoàn thành đề cương ôn tập khảo sát giữa HKI – lớp 10, 11, 12: Trước  5/10/2018

- Hoàn thành đề khảo sát giữa HKI – lớp 10, 11, 12: Trước  10/10/2018

- Dạy học theo PPCT.

- Lên lịch báo giảng theo đúng qui định.

- Kiểm tra việc lên lịch báo giảng hàng tuần.

       

                                                                           Huế, ngày 30 tháng 9 năm 2018

                                                                                    Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

                                                                                   Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác