Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 09:02 27/09/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 40 năm 2019, từ 30/09/2019 đến 06/10/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 6 - NĂM HỌC 2019–2020

(Từ 30/9 đến 06/10/2019)

Thứ/ ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Hai (30/9)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tiết 2,3: Dạy BDHSG –cô T. Nga

Ba (01/10)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tiết 2: Thao giảng môn Tiếng Anh –

Cô Phi Phượng – Lớp 12B3

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tiết 3,4,5: Cô Phượng dạy thay cô San (coi thi HSG cấp Tỉnh)

Tư (02/10)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Năm (03/10)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

14g45: Họp tổ chuyên môn

Sáu (04/10)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tiết 2,3,4,5: Cô T.T. Nga dạy thay cô San (coi thi HSG cấp Tỉnh)

Bảy (05/10)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

CN (06/10)

Các tin khác