Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 20:39 26/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 41 năm 2018, từ 08/10/2018 đến 14/10/2018 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 8 - NĂM HỌC 2018–2019

 

(Từ 08/10 đến 14/10/2018)

- Gởi đề KSCLGHKI – Tiếng Anh 10, 11, 12 cho HPCM: trước 10/10/2018

- Cập nhật lịch báo giảng lên trang web của Trường.

- Nhập điểm vào sổ điểm chính và cổng thông tin của Sở Giáo Dục.

- Động viên, hướng dẫn  học sinh tham gia thi Olympic Tiếng Anh.

- Kiểm tra tình hình sử dụng thiết bị dạy học, phòng bộ môn: TTCM

- Chuẩn bị báo cáo, viết bài thu hoạch BDTX – Nội dung bồi dưỡng 1.

- Thao giảng cấp trường:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

2

Trần Duy Lam

Lê Thúy Ái

3/ chiều

4/ sáng

9/10/2018

11/10/2018

11B7

12B1

Unit 4 – Reading

Unit 3 - Reading

                                                                     Huế, ngày 06 tháng 10 năm 2018

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

                                                                             Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác