Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 18 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 04:05 09/10/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 41 năm 2019, từ 07/10/2019 đến 13/10/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 7 - NĂM HỌC 2019–2020

(Từ 7/10 đến 13/10/2019)

Thứ/ ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Hai (7/10)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Ba (8/10)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tiết 1,2,3,4: Cô San dạy thay cô T.Nga (chấm  thi HSG cấp Tỉnh)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

 

Tư (9/10)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Năm (10/10)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tiết 2,4: Cô H. Nga dạy thay cô T.Nga (chấm  thi HSG cấp Tỉnh)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

16g00: Họp liên tịch

Sáu (11/10)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tiết 2,3,4,5: Cô T.T. Nga dạy thay cô San (coi thi HSG cấp Tỉnh)

Bảy (12/10)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

CN (13/10)

 

 

Các tin khác