Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 26 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 11:45 17/10/2012  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 42 năm 2012, từ 15/10/2012 đến 21/10/2012 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TỔ TIẾNG ANH  THÁNG 9 NĂM HỌC 2012 – 2013

 

- Phổ biến qui chế chuyên môn về hồ sơ giáo viên, thao giảng dự giờ, thực hiện việc ghi sổ báo giảng, sổ đầu bài, cho điểm, nhập điểm…

- Thống nhất phân phối chương trình năm học 2012 -2013.

- TTCM lập kế hoạch năm học của tổ để nộp cho lãnh đạo.

- Tiến hành đăng ký DHTĐ và thực hiện các phong trào trong NH 2012 – 2013.

- Tiến hành bồi dưỡng học sinh giỏi: Giáo viên  dạy bồi dưỡng (Cô Ái) lập danh sách học sinh  học bồi dưỡng, quản lý, kiểm tra và đánh giá học sinh.

- Giáo viên  đăng ký tỷ lệ học lực của các lớp ( G – K - TB – Y- Kém)   

- Giáo viên  tiến hành  đăng ký thao giảng: 2 tiết / 1 HK / 1 GV (Một tiết cấp tổ, một tiết cấp trường).   

- GVCN cập nhật thông tin học sinh lên cổng thông tin của Sở GD&ĐT.

- Phân công giáo viên viết bài cho trang web của Trường:

+ Tháng 9/2012  : Cô Ái, Cô Tuyết Ba.

+ Tháng 10/2012: Cô Huyền, Cô Thúy Hương.

+ Tháng 11/2012: Cô Hoàng Nga, Cô Thanh Nga.

+ Tháng 12/2012: Cô Kim Nhung, Cô Quỳnh Phương.

+ Tháng 1/2013  : Cô Anh Phương, Cô Phi Phượng.

+ Tháng 2/2013  : Cô Thanh, Cô Thảo.

+ Tháng 3/2013  : Cô Ái, Cô Tuyết Ba.

+ Tháng 4/2013  : Cô Huyền, Cô Thúy Hương.

+ Tháng 5/2013  : Cô Hoàng Nga, Cô Thanh Nga.

+ Tháng 6/2013  : Cô Kim Nhung, Cô Quỳnh Phương.

+ Tháng 7/2013  : Cô Anh Phương, Cô Phi Phượng.

+ Tháng 8/2013  : Cô Thanh, Cô Thảo.

 

Huế, ngày 1 tháng 09 năm 2012

Tổ trưởng chuyên môn

Trương Thị Thanh Nga 

Các tin khác