Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 09:43 14/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 42 năm 2013, từ 14/10/2013 đến 20/10/2013 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 8 - NĂM HỌC 2013 – 2014

 

(Từ 14.10 đến 20.10.2013)

 

- Giáo viên dạy lớp 12 nộp đề KTĐK số 1 cho TTCM trước ngày 15.10.2013.

- Giáo viên dạy lớp 10, 11 nộp đề KTĐK số 1 cho TTCM trước ngày 18.10.2013.

- Nộp hồ sơ giáo án năm học 2011-2012, 2012-2013 choTTCM trước ngày 15.10.2013.

- Cập nhật lịch báo giảng lên trang web của Trường.

- Nhập điểm vào sổ điểm chính và cổng thông tin của Sở Giáo Dục.

- Động viên học sinh tham gia IOE, chuẩn bị tổng kết thi IOE đợt 2 vào cuối ngày 17.10.2013.

- Đăng ký thao giảng cấp trường:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

 

Huỳnh Thị Tuyết Ba

 

4/ chiều

19.10.2013

 

11B11

 

Unit 3 – Writing

 

 

                                                                       Huế, ngày 12 tháng 10 năm 2013

                                                                                Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

 

 

                                                                               Trương Thị Thanh Nga

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác