Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 18 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 15:17 14/10/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 42 năm 2019, từ 14/10/2019 đến 20/10/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 8 - NĂM HỌC 2019–2020

(Từ 14/10 đến 20/10/2019)

Thứ/ ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Hai (14/10)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Ba (15/10)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tư (16/10)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Năm (17/10)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

14g40: Sinh hoạt chuyên môn

Sáu (18/10)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Bảy (19/10)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

CN (20/10)

 

 

Các tin khác