Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 21:58 22/10/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 43 năm 2016, từ 24/10/2016 đến 30/10/2016 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 10 - NĂM HỌC 2016 – 2017

 

(Từ 24/10 đến 30/10/2016)

 

- Cập nhật lịch báo giảng.

- Động viên học sinh tham gia IOE, sơ kết IOE đợt 1 vào cuối ngày 27/10/2016.

- Chuẩn bị, hướng dẫn học sinh thi HSG cấp Tỉnh.

- Nhập  các cột điểm 15 phút, 1 tiết đã kiểm tra vào sổ điểm chính và cổng thông tin.

- Thao giảng cấp trường:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

 

Trần Duy Lam

 

2/ sáng

25/10/2016

 

10B6

 

Unit 4

 

 

                                                                      Huế, ngày 22 tháng 10 năm 2016

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

 

                                                                             Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác