Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 20:42 26/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 43 năm 2018, từ 22/10/2018 đến 28/10/2018 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 10 - NĂM HỌC 2018–2019

 

(Từ 22/10 đến 28/10/2018)

 

- Cập nhật lịch báo giảng.

- Bồi dưỡng, hướng dẫn học sinh thi HSG cấp Tỉnh.

- Cập nhật các cột điểm 15 phút, 1 tiết đã kiểm tra lên cổng thông tin.

- Thao giảng cấp tổ:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

 

Trương Thị Thanh Nga

2/ sáng

25/10/2018

12B3

 

Unit 4 - Listening

 

 

                                                                     Huế, ngày 20 tháng 10 năm 2018

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

 

                                                                             Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác