Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 10 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 20:42 26/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 43 năm 2018, từ 22/10/2018 đến 28/10/2018 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 10 - NĂM HỌC 2018–2019

 

(Từ 22/10 đến 28/10/2018)

 

- Cập nhật lịch báo giảng.

- Bồi dưỡng, hướng dẫn học sinh thi HSG cấp Tỉnh.

- Cập nhật các cột điểm 15 phút, 1 tiết đã kiểm tra lên cổng thông tin.

- Thao giảng cấp tổ:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

 

Trương Thị Thanh Nga

2/ sáng

25/10/2018

12B3

 

Unit 4 - Listening

 

 

                                                                     Huế, ngày 20 tháng 10 năm 2018

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

 

                                                                             Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác