Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 18 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 08:36 21/10/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 43 năm 2019, từ 21/10/2019 đến 27/10/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 9- NĂM HỌC 2019–2020

(Từ 21/10 đến 27/10/2019)

Thứ/ ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Hai (21/10)

 

 

Ba (22/10)

 

KSGHKI – Môn Tiếng Anh 12

Tư (23/10)

 

KSGHKI – Môn Tiếng Anh 10

Năm (24/10)

 

KSGHKI – Môn Tiếng Anh 11

Sáu (25/10)

Chấm bài KSGHKI – Tiếng Anh 12

 

Bảy (26/10)

Chấm bài KSGHKI – Tiếng Anh 10

Chấm bài KSGHKI – Tiếng Anh 11

CN (27/10)

 

 

 

Các tin khác