Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 24 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 05:04 27/10/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 44
( Tuần 44 năm 2014, từ 27/10/2014 đến 02/11/2014 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 10 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 

(Từ 27.10 đến 02.11.2014)

 

- Cập nhật lịch báo giảng lên trang web của Trường.

- Hoàn thành  nhập  điểm vào sổ điểm chính.

- Động viên học sinh tham gia IOE, tổng kết thi IOE đợt 3 vào cuối ngày 30.10.2014.

- Thi Giáo viên  dạy giỏi cấp trường:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

 

Hồ Thị Phi Phượng

 

4/ sáng

27.10.2014

 

10B4

 

Unit 5 – Reading 2

 

 

- Phân công dạy thay cho Cô Thanh Nga (tham gia học lớp cảm tình Đảng):

+ Sáng ngày 28.10.2014:

. Tiết 1– Lớp 10B5: Cô Thúy Hương.

. Tiết 2– Lớp 10B5: Cô Phi Phượng.

+ Sáng ngày 29.10.2014:

. Tiết 1, 2 – Lớp 12B10: Cô Thảo.

. Tiết 3– Lớp 10B5: Cô Quỳnh Phương.

. Tiết 5– Lớp 10B6: Cô Quỳnh Phương.

+ Sáng ngày 30.10.2014:

. Tiết 1, 2 – Lớp 10B6, tiết 3– Lớp 10B5: Cô Hồng Thanh.

 

 

                                                                      Huế, ngày 25 tháng 10 năm 2014

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                             Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác