Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 17 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 20:43 26/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 44 năm 2018, từ 29/10/2018 đến 04/11/2018 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 11 - NĂM HỌC 2018–2019

 

(Từ 29/10 đến 4/11/2018)

 

- Cập nhật lịch báo giảng.

- Bồi dưỡng, hướng dẫn học sinh thi HSG cấp Tỉnh.

- Đăng ký thao giảng  cấp trường:

 

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

2

3

Trần Duy Lam

Hoàng Thị Thanh Nga

Hồ Thị Phi Phượng

3/ chiều 3/ chiều

3/ chiều

31/10/2018

1/11/2018

2/11/2018

11B8

10B12

11B4

Unit 6 – Listening

Unit 5 – Listening

Unit 6 – Reading

 

                                                                    Huế, ngày 28 tháng 10 năm 2018

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                             Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác