Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 20:43 26/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 44 năm 2018, từ 29/10/2018 đến 04/11/2018 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 11 - NĂM HỌC 2018–2019

 

(Từ 29/10 đến 4/11/2018)

 

- Cập nhật lịch báo giảng.

- Bồi dưỡng, hướng dẫn học sinh thi HSG cấp Tỉnh.

- Đăng ký thao giảng  cấp trường:

 

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

2

3

Trần Duy Lam

Hoàng Thị Thanh Nga

Hồ Thị Phi Phượng

3/ chiều 3/ chiều

3/ chiều

31/10/2018

1/11/2018

2/11/2018

11B8

10B12

11B4

Unit 6 – Listening

Unit 5 – Listening

Unit 6 – Reading

 

                                                                    Huế, ngày 28 tháng 10 năm 2018

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                             Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác