Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 08 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 08:09 01/11/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 44 năm 2019, từ 28/10/2019 đến 03/11/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 10 - NĂM HỌC 2019–2020

(Từ 28/10 đến 03/11/2019)

Thứ/ ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Hai (28/10)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

9g00: Họp HĐLT

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Ba (29/10)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tư (30/10)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Năm (31/10)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

14g40: Họp HĐSP

Sáu (01/11)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Bảy (02/11)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Chủ Nhật (3/11)

 

 

Các tin khác