Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 05:07 02/11/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 45
( Tuần 45 năm 2014, từ 03/11/2014 đến 09/11/2014 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 11 - NĂM HỌC 2014 – 2015

 

(Từ 03.11 đến 9.11.2014)

 

- Lên  lịch báo giảng vào sổ báo giảng và trang web của Trường.

- Hoàn thành  nhập  điểm 1 tiết số 1 vào sổ điểm chính và cổng thông tin.

- Tiếp tục động viên học sinh tham gia IOE, chuẩn bị cho cuộc thi IOE cấp trường.

- Thi Giáo viên  dạy giỏi cấp trường:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

 

Hồ Thị Phi Phượng

 

3/ sáng

4.11.2014

 

10B12

 

Unit 4 – Listening

 

 

- Phân công dạy thay cho Cô Quỳnh Phương (coi thi HSG cấp Tỉnh):

+ Sáng ngày 4.11.2014:

. Tiết 1– Lớp 12B7: Cô Thúy Hương.

. Tiết 2– Lớp 12B7: Cô Anh Phương.

. Tiết 4– Lớp 12B8: Cô Thanh Nga.

. Tiết 5– Lớp 10B3: Cô Thanh Nga.

+ Sáng ngày 5.11.2014:

. Tiết 1 – Lớp 12B9: Cô Ba.

. Tiết 2 – Lớp 12B9: Cô Phi Phượng.

+ Sáng ngày 6.11.2014:

. Tiết 1, 2 – Lớp 10B3, tiết 3– Lớp 12B9: Cô Thúy Ái.

 

                                                                    Huế, ngày 31 tháng 10 năm 2014

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                             Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác