Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 10:48 09/11/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 45 năm 2015, từ 02/11/2015 đến 08/11/2015 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 11 - NĂM HỌC 2015 – 2016

 

(Từ 02.11 đến 8.11.2015)

 

- Tiếp tục động viên học sinh tham gia IOE, chuẩn bị cho cuộc thi IOE cấp trường.

- Chuẩn bị, hướng dẫn học sinh thi HSG cấp Tỉnh.

- Cập nhật lịch báo giảng vào sổ và trang web của Trường.

- Nhập  các cột điểm 15 phút, 1 tiết đã kiểm tra vào sổ điểm chính và cổng thông tin.

- Phân công dạy thay cho Cô Quỳnh Phương (coi thi HSG cấp Tỉnh):

+ Sáng ngày 6.11.2015:

. Tiết 1, 2– Lớp 10B2, 10B3: Cô Thúy Hương.

. Tiết 4– Lớp 10B2: Cô Thúy Ái.

+ Sáng ngày 7.11.2015:

. Tiết 1, 2 – Lớp 10B2, 10B1: Cô Hồng Thanh.

. Tiết 3 – Lớp 10B1: Cô Thúy Ái.

- Đăng ký thao giảng  cấp trường:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

 

Hồ Thị Phi Phượng

 

3/ chiều

4.11.2015

 

11B4

 

Unit 6 – Language focus

 

 

                                                                    Huế, ngày 31 tháng 10 năm 2015

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                             Trương Thị Thanh Nga

 

Các tin khác