Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 26 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 13:35 07/11/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 45 năm 2016, từ 07/11/2016 đến 13/11/2016 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 12 - NĂM HỌC 2016 – 2017

 

(Từ 7/11 đến 13/11/2016)

 

- Hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo VN 20 -11.
- Cập nhật lịch báo giảng vào sổ và trang web của Trường.

- Tiếp tục động viên học sinh tham gia IOE, sơ kết thi IOE đợt 2 vào ngày 10/11/2016.

- Thi Bài giảng E-learning cấp tổ.

- Phân công dạy thay cho Cô Thanh Nga (chấm thi HSG cấp Tỉnh):

+ Sáng ngày 8/11/2016:

. Tiết 1, 2 – Lớp 12B6/ 10B2: Cô Thanh

. Tiết 3– Lớp 12B5: Thầy Lam

+ Sáng ngày 9/11/2016:

. Tiết 1, 2 – Lớp 12B6/ 12B5: Cô Anh Phương

. Tiết 3, 4 – Lớp 12B5/ 10B2: Cô Thảo

- Thao giảng cấp trường:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

 

Hoàng Thị Thanh Nga

 

2/ chiều

8/11/2016

 

10B11

 

Unit 6: Reading

 

 

                                                                       Huế, ngày 5 tháng 11 năm 2016

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                             Trương Thị Thanh Nga

 

Các tin khác