Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 04:55 04/11/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 45 năm 2019, từ 04/11/2019 đến 10/11/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 11 - NĂM HỌC 2019–2020

(Từ 04/11 đến 10/11/2019)

Thứ/ ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Hai (04/11)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Ba (05/11)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tiết 3: Cô Hoàng Thị Thanh Nga –  Thao giảng lớp 11B12- U6: Reading

Tư (06/11)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Năm (07/11)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

14g40: Họp HĐSP

Sáu (08/11)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Bảy (09/11)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

CN (10/11)

 

 

Các tin khác