Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 18 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 17:14 10/11/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 46 năm 2013, từ 11/11/2013 đến 17/11/2013 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 12 - NĂM HỌC 2013 – 2014

 

(Từ 11.11 đến 17.11.2013)

 

- Hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo VN 20 -11:
                    + Tham gia thi đấu bóng bàn: Cô Dạ Thảo.

          + Tham gia thi đấu cầu lông: Cô Phi Phượng.

- Lên  lịch báo giảng vào sổ báo giảng và trang web của Trường.

- Tiếp tục động viên học sinh tham gia IOE, tổng kết thi IOE đợt 4 vào ngày 14.11.2013, chuẩn bị cho cuộc thi IOE cấp trường.

- Đăng ký thao giảng:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

Lê Thúy Ái                                         Lê Thúy Ái

 

2 /chiều

 

14.11.2012

 

10B9

 

Unit 6 – Reading

 

 

                                                                 Huế, ngày 10 tháng 11 năm 2013

                                                                        Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                      Trương Thị Thanh Nga

 

Các tin khác