Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 26 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 17:14 10/11/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 46 năm 2013, từ 11/11/2013 đến 17/11/2013 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 12 - NĂM HỌC 2013 – 2014

 

(Từ 11.11 đến 17.11.2013)

 

- Hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo VN 20 -11:
                    + Tham gia thi đấu bóng bàn: Cô Dạ Thảo.

          + Tham gia thi đấu cầu lông: Cô Phi Phượng.

- Lên  lịch báo giảng vào sổ báo giảng và trang web của Trường.

- Tiếp tục động viên học sinh tham gia IOE, tổng kết thi IOE đợt 4 vào ngày 14.11.2013, chuẩn bị cho cuộc thi IOE cấp trường.

- Đăng ký thao giảng:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

Lê Thúy Ái                                         Lê Thúy Ái

 

2 /chiều

 

14.11.2012

 

10B9

 

Unit 6 – Reading

 

 

                                                                 Huế, ngày 10 tháng 11 năm 2013

                                                                        Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                      Trương Thị Thanh Nga

 

Các tin khác