Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 25 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 21:45 15/11/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 46 năm 2019, từ 11/11/2019 đến 17/11/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 12 - NĂM HỌC 2019–2020

(Từ 11/11 đến 17/11/2019)

Thứ/ ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Hai (11/11)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Ba (12/11)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

 

Dạy và  học theo thời khóa biểu

 

Tư (13/11)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tiết 2: Cô Hoàng Thị Hồng Thanh  – thao giảng lớp 12B6- U5: L. focus

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Năm (14/11)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

14g40: Họp HĐSP

Sáu (15/11)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tiết 3: Cô Huỳnh Thị Tuyết Ba  – thao giảng lớp 11B3- U6: Writing

Bảy (16/11)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

CN (17/11)

 

 

Các tin khác