Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 24 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 15:01 20/11/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 14
( Tuần 47 năm 2018, từ 19/11/2018 đến 25/11/2018 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 - NĂM HỌC 2018–2019

 

(Từ 19/11 đến 25/11/2018)

- Tham gia tọa đàm, liên hoan chào mừng ngày nhà giáo VN 20 -11.

- Cập nhật lịch báo giảng lên trang web của Trường.

- Cập nhật điểm vào sổ điểm chính và cổng thông tin.

- Phân công dạy thay cho Cô Thanh Nga (chấm thi HSG cấp Tỉnh):

+ Sáng ngày 22/11/2018:

. Tiết 1, 2 – Lớp 12B3: Cô Thúy Hương

+ Sáng ngày 23/11/2018:

. Tiết 1,2/3,4 – Lớp 10B5/12B4: Cô Hoàng Nga

- Phân công dạy thay cho Cô Thúy Hương (bận việc gia đình)

+ Chiều ngày 23/11/2018:

. Tiết 1,2/3 – Lớp 11B11/ 11B10: Thầy Lam

. Tiết 4 – Lớp 11B9: Cô Phượng

. Tiết 5 – Lớp 11B11: Cô Hoàng Nga

- Thao giảng cấp tổ:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

Hồ Thị Phi Phượng

3/ chiều

19/11/2018

11B2

Unit 7: Speaking

 

 

 

                                                                     Huế, ngày 17 tháng 11 năm 2018

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                             Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác