Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 26 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 04:37 18/11/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 47 năm 2019, từ 18/11/2019 đến 24/11/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 13 - NĂM HỌC 2019–2020

(Từ 18/11 đến 24/11/2019)

Thứ/ ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Hai (18/11)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tiết 2: Thầy Trần Duy Lam – thao giảng lớp 10B11- Unit 6: Listening

Tiết 4: Cô Ngụy Như Nguyệt San – thao giảng lớp 10B14 – U6 - Reading

Ba (19/11)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tư (20/11)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

 

14g00: Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày NGVN 20-11

16g30: Gặp mặt – tọa đàm kỷ niệm ngày NGVN 20-11 tại trường

Năm (21/11)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tiết 3: Cô Trương Thị Thanh Nga – thao giảng tổ - lớp 12B1

Dạy và  học theo thời khóa biểu

14g30: Thi lý thuyết GVDG tại phòng truyền thống - Cô Ái

Sáu (22/11)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tiết 3: Cô Ái  - thi GVDG -  lớp 10B1

Dạy và  học theo thời khóa biểu

 

Bảy (23/11)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

CN (24/11)

 

 

Các tin khác