Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 18 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 04:37 25/11/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 14
( Tuần 48 năm 2013, từ 25/11/2013 đến 01/12/2013 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 - NĂM HỌC 2013 – 2014

 

(Từ 25.11 đến 01.12.2013)

 

- Cô Thanh lên kế hoạch tổ chức thi IOE cấp trường vào ngày 8/9.12.2013.

- Kiểm tra định kỳ tập trung bài số 2 lớp 11 chiều ngày 28.11.2013.

- Giáo viên lớp 12 gửi đề KTĐK số 2 cho TTCM trước ngày 28.11.2013.

- Cập nhật lịch báo giảng lên trang web của Trường.

- Sơ kết hoạt động IOE đợt 5 vào ngày 28.11.2013.

- Họp tổ chuyên môn: 15g30 ngày 28.11.2013.

- Gởi phiếu đánh giá tiết dạy và góp ý tiết dạy của cô Ái, cô Ba, cô Anh Phương.

- Đăng ký thao giảng cấp trường:

 

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

Tôn Nữ Anh  Phương

 4 / sáng

27.11.2012

 

12B8

 

Unit 6 –

 

 

                                                                       Huế, ngày 23 tháng 11 năm 2013

                                                                                Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

 

                                                                                Trương Thị Thanh Nga

 

 

 

 

 

Các tin khác