Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 24 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 22:33 26/11/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 48 năm 2018, từ 26/11/2018 đến 02/12/2018 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 15 - NĂM HỌC 2018–2019

 

(Từ 26/11 đến 2/12/2018)

- Cập nhật lịch báo giảng lên trang web của Trường.

- Phân công dạy thay cho Cô Thanh Nga (bận việc gia đình):

+ Sáng ngày 28/11/2018:

. Tiết 1 – Lớp 12B3: Cô Tuyết Ba

. Tiết 5 – Lớp 12B4: Cô Thảo

+ Sáng ngày 29/11/2018:

. Tiết 1,2 – Lớp 12B3: Thầy Lam

+ Sáng ngày 30/11/2018:

. Tiết 1,2/3,4 – Lớp 10B5/12B4: Cô Anh Phương

- Phân công dạy thay cho Cô Thúy Hương (bận việc gia đình)

+ Chiều ngày 30/11/2018:

. Tiết 1,2/3 – Lớp 11B11/ 11B10: Thầy Lam

. Tiết 4 – Lớp 11B9: Cô Phượng

. Tiết 5 – Lớp 11B11: Cô Hoàng Nga

 

 

 

 

 

 

                                                                    Huế, ngày 24 tháng 11 năm 2018

                                                                             Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                             Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác