Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 26 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 04:45 02/12/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 48 năm 2019, từ 25/11/2019 đến 01/12/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 14 - NĂM HỌC 2019–2020

(Từ 25/11 đến 1/12/2019)

Thứ/ ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Hai (25/11)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tiết 4: Cô Tôn Nữ Anh Phương – thao giảng lớp 12B7

Dạy và  học theo thời khóa biểu

 

Ba (26/11)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tư (27/11)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Năm (28/11)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tiết 3: Cô Ái  - thi GVDG -  lớp 12B4

Dạy và  học theo thời khóa biểu

14g40: Họp tổ chuyên môn

Sáu (29/11)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Bảy (30/11)

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Dạy và  học theo thời khóa biểu

Tiết 4: Thầy Trần Duy Lam – thao giảng tổ - lớp 10B12

CN (01/12)

 

 

Các tin khác