Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 25 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Tiếng Anh

Cập nhật lúc : 18:09 29/11/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 15
( Tuần 49 năm 2013, từ 02/12/2013 đến 08/12/2013 )

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

TỔ TIẾNG ANH

             

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 15 - NĂM HỌC 2013 – 2014

 

(Từ 02.12 đến 08.12.2012)

- Tổ chức thi IOE cấp trường vào ngày 7/8.12.2013:

+ Lớp 10: từ 7g30 đến 8g.

+ Lớp 11: từ 8g30 đến 9g.

+ Lớp 12: từ 9g30 đến 10g.

+ Giáo viên coi thi: cô Thanh Nga, cô Thúy Hương.

+ Giáo viên phụ trách các lớp gởi danh sách học sinh thi IOE cấp trường cho cô Thanh trước ngày 05.12.2013.

+ Học sinh dự thi tự chuẩn bị tai nghe và có mặt trước giờ thi 15 phút.

- Ngày 05.12.2012: Kiểm tra định kỳ bài 2 lớp 12.

- Cập nhật lịch báo giảng lên trang web của Trường.

- Đăng ký thao giảng cấp tổ:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

Trần Thị Kim Nhung

 3 / chiều

4.12.2013

 

11B9

 

Unit 7 –Listening

 

- Đăng ký thao giảng cấp trường:

S

TT

Họ và tên giáo viên

Tiết/

Buổi

Ngày

Lớp

Bài dạy

 

1

2

3

Hoàng Thị Hồng Thanh

Từ Dạ Thảo

Ngô Thị Quỳnh Phương

 2 / sáng

1 / chiều

1 / sáng

2.12.2013

2.12.2013

4.12.2013

10B2

10B12

10B8

Unit 7 – Reading

Unit 7 – Reading

Unit 7 -  Reading

 

                                                                         Huế, ngày 29 tháng 11 năm 2013

                                                                                Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

                                                                                Trương Thị Thanh Nga

Các tin khác